Người online: 2059

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Thị An 10/12/1943 Nữ TP Hà Nội
2 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
3 Lê Hồng Anh 12/11/1949 Nam TP Cần Thơ
4 Hoàng Tuấn Anh 18/11/1952 Nam Tây Ninh
5 Nguyễn Thu Anh 28/8/1974 Nữ Lâm Đồng
6 Trương Thị Ánh 13/3/1959 Nữ TP Hồ Chí Minh
7 Huỳnh Ngọc Ánh 20/3/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Trần Văn Bản 10/10/1950 Nam Bình Định
9 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam TP Hà Nội
10 Nguyễn Ngọc Bảo 1/9/1959 Nam Vĩnh Phúc

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10