Người online: 3127

Họ và tên: Phạm Văn Hòa

Tên thường gọi: Phạm Văn Hòa

Ngày sinh: 2/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 10/9/1982

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không