Người online: 218

Họ và tên: Hà Hồng Hạnh

Tên thường gọi: Hà Hồng Hạnh

Ngày sinh: 18/11/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cao cấp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không