Lượt truy cập: 1286087
Người online: 158
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10