Người online: 151

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phương

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phương

Ngày sinh: 3/4/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Phước, huyện Long Hồ , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản; Tiến sĩ chuyên ngành thủy sản

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ

Nơi làm việc: Trường Đại học Cần Thơ

Ngày vào đảng: 29/10/1997

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không