Người online: 787

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Tô Lâm

  Tên thường gọi: Tô Lâm

  Ngày sinh: 10/7/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh; Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

 • Họ và tên: Vũ Hồng Luyến

  Tên thường gọi: Vũ Hồng Luyến

  Ngày sinh: 29/3/1983

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, tổ chức

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Mai

  Tên thường gọi: Đoàn Thị Thanh Mai

  Ngày sinh: 13/11/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tin học; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Đỗ Tiến Sỹ

  Tên thường gọi: Đỗ Tiến Sỹ

  Ngày sinh: 2/11/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm toán học, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Đại Thắng

  Tên thường gọi: Nguyễn Đại Thắng

  Ngày sinh: 22/8/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phụ trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hưng Yên

 • Họ và tên: Phạm Đình Toản

  Tên thường gọi: Phạm Đình Toản

  Ngày sinh: 26/5/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính, kế toán; Tiến sĩ kinh tế (chuyên ngành tài chính - ngân hàng)

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Đào Hồng Vận

  Tên thường gọi: Đào Hồng Vận

  Ngày sinh: 22/4/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long Hưng, huyện Văn Giang , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nông học, tài chính ngân hàng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15