Lượt truy cập: 15422378
Người online: 485

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 21/5/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày vào đảng: 14/12/1998

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không