Người online: 789

Họ và tên: Nguyễn Thành Trung

Tên thường gọi: Nguyễn Thành Trung

Ngày sinh: 26/10/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngân hàng, tài chính; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/10/2012

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không