Lượt truy cập: 15401928
Người online: 283

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Minh Trang

Ngày sinh: 16/5/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH kiêm nhiệm tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 1/6/1998

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện