Lượt truy cập: 19223681
Người online: 130

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Minh Trang

Ngày sinh: 16/5/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy vi; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 1/6/1998

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện