Lượt truy cập: 1235310467
Người online: 771

Họ và tên: Tô Lâm

Tên thường gọi: Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ

Nơi làm việc: Bộ Công an

Ngày vào đảng: 22/8/1981

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không