Lượt truy cập: 15422119
Người online: 457

Họ và tên: Phan Xuân Dũng

Tên thường gọi: Phan Xuân Dũng

Ngày sinh: 20/5/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nơi làm việc: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày vào đảng: 1/7/1989

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không