Người online: 2617

Họ và tên: Phan Xuân Dũng

Tên thường gọi: Phan Xuân Dũng

Ngày sinh: 20/5/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nơi làm việc: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày vào đảng: 1/7/1989

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không