Lượt truy cập: 1157865
Người online: 129

Họ và tên: Dương Văn Thái

Tên thường gọi: Dương Văn Thái

Ngày sinh: 22/7/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lam Cốt, huyện Tân Yên , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính-tín dụng; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bắc Giang

Ngày vào đảng: 4/12/1995

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh