Người online: 1703

Họ và tên: Nguyễn Văn Huy

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Huy

Ngày sinh: 2/1/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn, luật kinh tế - hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 15/6/2000

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không