Người online: 204

Họ và tên: Nguyễn Tri Thức

Tên thường gọi: Nguyễn Tri Thức

Ngày sinh: 16/9/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cát Tân, huyện Phù Cát , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ (tiếng Anh), bác sĩ chuyên khoa II; Tiến sĩ chuyên ngành nội khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 17/1/2006

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không