Lượt truy cập: 15387429
Người online: 211

Họ và tên: Trần Văn Tiến

Tên thường gọi: Trần Văn Tiến

Ngày sinh: 5/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng và công nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý đô thị; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 27/8/1993

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không