Người online: 269

Họ và tên: Nguyễn Thị Phú Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phú Hà

Ngày sinh: 17/3/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban tài chính Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/9/2004

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không