Người online: 2025

Họ và tên: Ngô Hoàng Ngân

Tên thường gọi: Ngô Hoàng Ngân

Ngày sinh: 25/5/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều , Quảng Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành khai thác hầm lò; Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật mỏ

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam,

Ngày vào đảng: 6/1/1997

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh