Lượt truy cập: 26351108
Người online: 220

Họ và tên: Ngô Hoàng Ngân

Tên thường gọi: Ngô Hoàng Ngân

Ngày sinh: 25/5/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều , Quảng Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành khai thác hầm lò; Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật mỏ

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày vào đảng: 6/1/1997

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh