Người online: 63

Họ và tên: Nguyễn Hải Dũng

Tên thường gọi: Nguyễn Hải Dũng

Ngày sinh: 11/11/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nam Định

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Ngày vào đảng: 27/1/2000

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không