Người online: 3268

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Thành Công

  Tên thường gọi: Nguyễn Thành Công

  Ngày sinh: 10/7/1984

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ kinh tế (chuyên ngành quản trị kinh doanh)

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Việt Dũng

  Tên thường gọi: Đinh Việt Dũng

  Ngày sinh: 10/9/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Hà

  Ngày sinh: 27/5/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tâm lý giáo dục, chính trị; Tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Mai Khanh

  Tên thường gọi: Mai Khanh

  Ngày sinh: 22/10/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thanh

  Ngày sinh: 10/2/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành thanh vận, luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

 • Họ và tên: Trần Thị Hồng Thanh

  Tên thường gọi: Trần Thị Hồng Thanh

  Ngày sinh: 6/4/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15