Người online: 2195

Họ và tên: Phạm Khánh Phong Lan

Tên thường gọi: Phạm Khánh Phong Lan

Ngày sinh: 17/5/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Khánh Thành, thành phố Nha Trang , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành dược

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 29/6/2006

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không