Lượt truy cập: 23815409
Người online: 188

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hùng

Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Hùng

Ngày sinh: 19/4/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật, chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Nơi làm việc: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Ngày vào đảng: 27/7/1994

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không