Lượt truy cập: 19536321
Người online: 251

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hùng

Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Hùng

Ngày sinh: 19/4/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật, chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Nơi làm việc: Công an tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 27/7/1994

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không