Lượt truy cập: 11830658
Người online: 629

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Mạnh Tiến 21/5/1966 Nam Tây Ninh
2 Phùng Đức Tiến 24/10/1964 Nam Hà Nam
3 Lê Như Tiến 4/8/1954 Nam Quảng Trị
4 Nguyễn Đăng Tiến 20/7/1955 Nam Bắc Giang
5 Huỳnh Văn Tiếp 15/12/1954 Nam TP Cần Thơ
6 Mai Hữu Tín 27/8/1969 Nam Bình Dương
7 Nguyễn Văn Tính 15/3/1961 Nam Hậu Giang
8 Huỳnh Văn Tính 1/6/1954 Nam Tiền Giang
9 Bùi Văn Tỉnh 12/5/1958 Nam Hoà Bình
10 Lê Hồng Tịnh 12/6/1961 Nam Hậu Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10