Người online: 167

Họ và tên: Nguyễn Phương Thủy

Tên thường gọi: Nguyễn Phương Thủy

Ngày sinh: 18/9/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Lào

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật

Ngày vào đảng: 28/12/2001

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không