Người online: 3376

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Y Vinh Tơr 16/8/1976 Nam Đắk Lắk
2 Phạm Thị Thanh Trà 21/1/1964 Nữ Yên Bái
3 Phan Đình Trạc 25/8/1958 Nam Lâm Đồng
4 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 22/6/1975 Nữ Bình Dương
5 Nguyễn Trần Phượng Trân 28/1/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
6 Nguyễn Thị Uyên Trang 31/8/1982 Nữ Tiền Giang
7 Nguyễn Thị Minh Trang 16/5/1979 Nữ Vĩnh Long
8 Lê Hữu Trí 13/2/1968 Nam Khánh Hoà
9 Nguyễn Anh Trí 14/9/1957 Nam TP Hà Nội
10 Lê Minh Trí 1/11/1960 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10