Người online: 234

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 488

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Châu Ngọc Tuấn 28/12/1970 Nam Gia Lai
2 Trần Văn Tuấn 3/6/1970 Nam Bắc Giang
3 Trần Anh Tuấn 2/7/1974 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Nguyễn Anh Tuấn 26/11/1979 Nam Bắc Ninh
5 Lê Anh Tuấn 23/2/1976 Nam Hà Tĩnh
6 Nguyễn Phương Tuấn 20/3/1975 Nam Kiên Giang
7 Ngô Văn Tuấn 2/8/1971 Nam Hoà Bình
8 Huỳnh Minh Tuấn 10/10/1980 Nam Đồng Tháp
9 Trần Quốc Tuấn 8/2/1970 Nam Trà Vinh
10 Hoàng Thanh Tùng 25/12/1966 Nam Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10