Lượt truy cập: 26329777
Người online: 163

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Tri Thức 16/9/1973 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Phi Thường 7/5/1971 Nam TP Hà Nội
3 Võ Văn Thưởng 13/12/1970 Nam TP Đà Nẵng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( từ ngày 02/03/2023 theo NQ số 84/2023/QH15 ngày 02/03/2023 của Quốc hội)
4 Ma Thị Thúy 3/10/1978 Nữ Tuyên Quang
5 Nguyễn Thị Kim Thúy 11/9/1967 Nữ TP Đà Nẵng
6 Trần Thị Diệu Thúy 8/3/1977 Nữ TP Hồ Chí Minh
7 Hoàng Thị Thanh Thúy 2/9/1984 Nữ Tây Ninh
8 Chamaléa Thị Thủy 20/4/1983 Nữ Ninh Thuận
9 Nguyễn Thị Thu Thủy 7/8/1976 Nữ Bình Định
10 Nguyễn Thị Thủy 15/12/1977 Nữ Bắc Kạn

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10