Người online: 236

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Quốc Trị 18/2/1969 Nam Khánh Hoà
2 Đặng Thị Bảo Trinh 28/3/1986 Nữ Quảng Nam
3 Nguyễn Phú Trọng 14/4/1944 Nam TP Hà Nội
4 Lê Hoài Trung 27/4/1961 Nam Thừa Thiên - Huế
5 Nguyễn Thành Trung 26/10/1982 Nam Yên Bái
6 Nguyễn Hải Trung 6/10/1968 Nam TP Hà Nội
7 Nguyễn Danh Tú 16/10/1981 Nam Kiên Giang
8 Trần Cẩm Tú 25/8/1961 Nam Lào Cai
9 Tráng A Tủa 6/12/1966 Nam Điện Biên
10 Nguyễn Ngọc Tuấn 24/9/1966 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10