Người online: 294

Họ và tên: Trần Văn Tiến

Tên thường gọi: Trần Văn Tiến

Ngày sinh: 5/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng và công nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý đô thị; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh, Ủy viên ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 27/8/1993

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không