Người online: 689

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Thi 11/4/1968 Nam Bắc Giang
2 Tạ Đình Thi 24/9/1973 Nam TP Hà Nội
3 Trần Thị Hiền 22/12/1974 Nữ Hà Nam
4 Nguyễn Tiến Thiện  (Thượng tọa Thích Đức Thiện) 5/4/1966 Nam Điện Biên
5 Lê Văn Thìn 20/8/1976 Nam Phú Yên
6 Nguyễn Tuấn Thịnh 22/4/1971 Nam TP Hà Nội
7 Phạm Văn Thịnh 13/12/1981 Nam Bắc Giang
8 Đỗ Ngọc Thịnh 10/1/1960 Nam Khánh Hoà
9 Bùi Thị Quỳnh Thơ 28/8/1976 Nữ Hà Tĩnh
10 Vi Đức Thọ 22/11/1976 Nam Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10