Lượt truy cập: 14093610
Người online: 81
   Kết quả tìm được: 408    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Đình Chung 24/2/1966 Nam Tây Ninh
2 Bùi Ngọc Chương 4/9/1960 Nam Cà Mau
3 Nguyễn Văn Chương 2/9/1950 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Lưu Thành Công 14/5/1961 Nam Vĩnh Long
5 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Ninh Bình
6 Võ Kim Cự 19/5/1957 Nam Hà Tĩnh Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Võ Kim Cự vì bị thi hành kỳ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe
7 Phạm Đình Cúc 6/5/1964 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
8 Nguyễn Sỹ Cương 3/11/1961 Nam Ninh Thuận
9 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
10 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10