Người online: 3073

Họ và tên: Vũ Thanh Chương

Tên thường gọi: Vũ Thanh Chương

Ngày sinh: 9/5/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trinh sát; Tiến sĩ chuyên ngành an ninh và trật tự xã hội

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng

Nơi làm việc: Công an Thành phố Hải Phòng

Ngày vào đảng: 14/11/1992

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không