Người online: 865

Họ và tên: Hoàng Anh Công

Tên thường gọi: Hoàng Anh Công

Ngày sinh: 28/3/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Dân nguyện, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 25/5/2000

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không