Lượt truy cập: 21950465
Người online: 434
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đồng Ngọc Ba 1/9/1972 Nam Bình Định
2 Tống Văn Băng 17/7/1974 Nam TP Hải Phòng
3 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Bắc Ninh
4 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
5 Hà Thọ Bình 4/12/1968 Nam Hà Tĩnh
6 Nguyễn Hòa Bình 24/5/1958 Nam Bắc Giang
7 Đỗ Thanh Bình 15/3/1967 Nam Kiên Giang
8 Phạm Phú Bình 12/3/1973 Nam Nghệ An
9 Trịnh Minh Bình 22/8/1977 Nam Vĩnh Long
10 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10