Lượt truy cập: 1235331749
Người online: 889
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Xuân 25/10/1967 Nữ Đắk Lắk
2 Võ Thị Ánh Xuân 8/1/1970 Nữ An Giang
3 Phan Văn Xựng 7/3/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Thái Thu Xương 31/12/1975 Nữ Hậu Giang
5 Nguyễn Thị Như Ý 2/11/1973 Nữ Đồng Nai
6 Đỗ Văn Yên 10/7/1968 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
7 Tạ Thị Yên 18/11/1972 Nữ Điện Biên
8 Phạm Thị Hồng Yến 7/8/1975 Nữ Bình Thuận
9 Trần Kim Yến 3/8/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Thị Yến 14/8/1965 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10