Người online: 831

Họ và tên: Nguyễn Tân Cương

Tên thường gọi: Nguyễn Tân Cương

Ngày sinh: 12/2/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nơi làm việc: Bộ Quốc phòng

Ngày vào đảng: 28/1/1985

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không