Người online: 1809
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hữu Đông 20/9/1972 Nam Sơn La
2 Trần Thị Thu Đông 24/10/1969 Nữ Bạc Liêu
3 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị
4 Nguyễn Minh Đức 19/7/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Thái Quỳnh Mai Dung 15/5/1977 Nữ Vĩnh Phúc
6 Đinh Thị Ngọc Dung 26/11/1985 Nữ Hải Dương
7 Đào Ngọc Dung 6/6/1962 Nam Thanh Hoá
8 Nguyễn Thị Thu Dung 4/8/1969 Nữ Thái Bình
9 Phan Thị Mỹ Dung 28/11/1974 Nữ Long An
10 Lê Văn Dũng 20/10/1966 Nam Quảng Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10