Lượt truy cập: 15700249
Người online: 176
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Việt Anh 22/10/1975 Nam TP Hà Nội
2 Nguyễn Thị Kim Anh 11/3/1973 Nữ Bắc Ninh
3 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
4 Lê Hoàng Anh 30/7/1973 Nam Gia Lai
5 Vũ Tuấn Anh 8/11/1969 Nam Phú Thọ
6 Trần Tuấn Anh 6/4/1964 Nam Khánh Hoà
7 Trịnh Thị Tú Anh 17/8/1980 Nữ Lâm Đồng
8 Nguyễn Thị Lan Anh 18/5/1981 Nữ Lào Cai
9 Trương Thị Ngọc Ánh 10/10/1966 Nữ TP Cần Thơ
10 Dương Minh Ánh 1/9/1975 Nữ TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10