Người online: 2180
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Kim Anh 11/3/1973 Nữ Bắc Ninh
2 Lê Hoàng Anh 30/7/1973 Nam Gia Lai
3 Trịnh Thị Tú Anh 17/8/1980 Nữ Lâm Đồng
4 Nguyễn Thị Lan Anh 18/5/1981 Nữ Lào Cai
5 Trần Tuấn Anh 6/4/1964 Nam Khánh Hoà
6 Vũ Tuấn Anh 8/11/1969 Nam Phú Thọ
7 Nguyễn Trúc Anh 28/11/1974 Nam TP Hà Nội
8 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
9 Trương Thị Ngọc Ánh 10/10/1966 Nữ TP Cần Thơ
10 Dương Minh Ánh 1/9/1975 Nữ TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10