Lượt truy cập: 1235331560
Người online: 1027
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ngô Thanh Danh 20/10/1965 Nam Đắk Nông
2 Nguyễn Văn Danh 12/7/1962 Nam Tiền Giang
3 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương
4 Lê Quang Đạo 23/3/1971 Nam Phú Yên
5 Nguyễn Xuân Dắt 14/1/1967 Nam Sóc Trăng
6 Phạm Thị Hồng Diễm 1/1/1979 Nữ Trà Vinh
7 Nguyễn Hồng Diên 16/3/1965 Nam TP Hải Phòng
8 Nguyễn Khắc Định 3/1/1964 Nam Thái Bình
9 Lâm Văn Đoan 30/1/1976 Nam Lâm Đồng
10 Lương Quốc Đoàn 21/12/1970 Nam An Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10