Lượt truy cập: 14094529
Người online: 46

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ngô Thanh Danh 20/10/1965 Nam Đắk Nông
2 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương
3 Châu Quỳnh Dao 18/5/1977 Nữ Kiên Giang
4 Hồ Thị Cẩm Đào 12/6/1972 Nữ Sóc Trăng
5 Huỳnh Thành Đạt 26/8/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Nguyễn Hồng Diên 16/3/1965 Nam Thái Bình
7 Mai Sỹ Diến 20/7/1963 Nam Thanh Hoá
8 Lê Công Đỉnh 20/8/1981 Nam Long An
9 Nguyễn Khắc Định 3/1/1964 Nam Khánh Hoà
10 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10