Lượt truy cập: 12411360
Người online: 70

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Thạch Dư 25/8/1957 Nam Trà Vinh
2 Ngô Văn Dụ 21/12/1947 Nam Vĩnh Phúc
3 Lê Hữu Đức 14/2/1955 Nam Khánh Hoà
4 Nguyễn Hữu Đức 28/8/1971 Nam Bình Định
5 Nguyễn Hữu Đức 20/2/1966 Nam Đồng Tháp
6 Ya Duck 5/5/1940 Nam Lâm Đồng
7 Trần Thị Dung 21/10/1961 Nữ Điện Biên
8 Võ Thị Dung 2/6/1960 Nữ TP Hồ Chí Minh
9 Trần Tiến Dũng 25/8/1954 Nam Hà Tĩnh
10 Hoàng Ngọc Dũng 1/7/1961 Nam Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10