Người online: 256

Họ và tên: Quản Minh Cường

Tên thường gọi: Quản Minh Cường

Ngày sinh: 26/6/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Đồng Nai

Ngày vào đảng: 3/3/1997

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không