Người online: 6420

Họ và tên: Triệu Thị Ngọc Diễm

Tên thường gọi: Triệu Thị Ngọc Diễm

Ngày sinh: 2/2/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hoa

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng,

Ngày vào đảng: 3/2/2005

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không