Lượt truy cập: 23821845
Người online: 202

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lý Đức  (Thượng tọa Lý Minh Đức) 24/4/1970 Nam Sóc Trăng
2 Lưu Văn Đức 18/2/1967 Nam Đắk Lắk
3 Nguyễn Minh Đức 19/7/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
5 Đào Ngọc Dung 6/6/1962 Nam Thanh Hoá
6 Phan Thị Mỹ Dung 28/11/1974 Nữ Long An
7 Thái Quỳnh Mai Dung 15/5/1977 Nữ Vĩnh Phúc
8 Đinh Thị Ngọc Dung 26/11/1985 Nữ Hải Dương
9 Nguyễn Thị Thu Dung 4/8/1969 Nữ Thái Bình
10 Lê Văn Dũng 20/10/1966 Nam Quảng Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10