Người online: 877

Họ và tên: Nguyễn Văn Danh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Danh

Ngày sinh: 12/7/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Long An, huyện Châu Thành (nay là xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho) , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chính trị, luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Tiền Giang

Ngày vào đảng: 18/12/1981

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh