Người online: 3114

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hồng Diên 16/3/1965 Nam TP Hải Phòng
2 Đàm Minh Diện 7/2/1970 Nam Cao Bằng
3 Nguyễn Khắc Định 3/1/1964 Nam Thái Bình
4 Hoàng Ngọc Định 22/12/1973 Nam Hà Giang
5 Lâm Văn Đoan 30/1/1976 Nam Lâm Đồng
6 Lương Quốc Đoàn 21/12/1970 Nam An Giang
7 Hoàng Thị Đôi 4/6/1977 Nữ Sơn La
8 Nguyễn Hữu Đông 20/9/1972 Nam Sơn La
9 Trần Thị Thu Đông 24/10/1969 Nữ Bạc Liêu
10 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10