Người online: 205

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Diễm

Tên thường gọi: Phạm Thị Hồng Diễm

Ngày sinh: 1/1/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành nông học, chính trị học; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh; Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 8/3/2006

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không