Lượt truy cập: 14626396
Người online: 71

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 17    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ngô Thanh Danh 20/10/1965 Nam Đắk Nông
2 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương
3 Châu Quỳnh Dao 18/5/1977 Nữ Kiên Giang
4 Nguyễn Hồng Diên 16/3/1965 Nam Thái Bình
5 Mai Sỹ Diến 20/7/1963 Nam Thanh Hoá
6 Triệu Thanh Dung 15/3/1988 Nữ Cao Bằng
7 Nguyễn Thị Thu Dung 4/8/1969 Nữ Thái Bình
8 Trần Thị Dung 21/10/1961 Nữ Điện Biên
9 Đào Ngọc Dung 6/6/1962 Nam Thanh Hoá
10 Phan Thị Mỹ Dung 28/11/1974 Nữ Long An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10