Lượt truy cập: 28472309
Người online: 153

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 28    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đào Ngọc Dung 6/6/1962 Nam Thanh Hoá
2 Phan Thị Mỹ Dung 28/11/1974 Nữ Long An
3 Đinh Thị Ngọc Dung 26/11/1985 Nữ Hải Dương
4 Nguyễn Thị Thu Dung 4/8/1969 Nữ Thái Bình
5 Đinh Tiến Dũng 10/5/1961 Nam TP Hà Nội
6 Lê Văn Dũng 20/10/1966 Nam Quảng Nam
7 Đinh Việt Dũng 10/9/1972 Nam Ninh Bình
8 Nguyễn Chí Dũng 5/8/1960 Nam Quảng Trị
9 Nguyễn Đức Dũng 4/8/1967 Nam TP Hải Phòng
10 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10