Lượt truy cập: 28524382
Người online: 481

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 28    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Khuất Việt Dũng 31/1/1959 Nam TP Hà Nội
2 Hoàng Trung Dũng 21/5/1971 Nam Hà Tĩnh
3 Nguyễn Hải Dũng 11/11/1967 Nam Nam Định
4 Tráng A Dương 24/4/1977 Nam Hà Giang
5 Phạm Đại Dương 6/2/1974 Nam Phú Yên
6 Nguyễn Văn Dương 3/12/1967 Nam Tiền Giang
7 Đỗ Đức Duy 20/5/1970 Nam Yên Bái
8 Nguyễn Quốc Duyệt 8/4/1968 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10