Lượt truy cập: 13795203
Người online: 96
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Trí Quang 10/7/1977 Nam Đồng Tháp
2 Phạm Phú Quốc 3/4/1968 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Trần Văn Rón 1/11/1961 Nam Vĩnh Long
4 Đỗ Văn Sinh 14/11/1961 Nam Quảng Trị
5 Nguyễn Minh Sơn 21/2/1972 Nam Tiền Giang
6 Đặng Hoài Tân 11/1/1966 Nam Bình Định
7 Nguyễn Văn Thân 2/2/1955 Nam Thái Bình
8 Nguyễn Văn Thắng 12/9/1973 Nam Quảng Ninh
9 Phạm Quang Thanh 22/7/1981 Nam TP Hà Nội Theo tin của Báo điện tử Vietnamnet, mục thời sự - chính trị đưa tin ngày 2/4/2019
10 Vũ Hồng Thanh 19/4/1962 Nam Quảng Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10