Người online: 1814

Họ và tên: Hoàng Văn Nghiệm

Tên thường gọi: Hoàng Văn Nghiệm

Ngày sinh: 2/9/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình La, huyện Bình Gia , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành thương mại, kinh tế kế hoạch; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 9/6/1995

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không